STOP IN VITRO

Władze samorządowe w kolejnych polskich miastach i województwach próbują wprowadzić programy dofinansowania klinik sztucznego rozrodu. Chcą przeznaczyć publiczne pieniądze na metodę, która nie tylko nie leczy niepłodności, ale też jest zdecydowanie mniej skuteczna niż metody leczenia niepłodności. Obarczona jest też dużym ryzykiem powstania wad genetycznych u dziecka. Nierozerwalnie łączy się z wielokrotną aborcją: wczesną – podczas procesu implantacji zarodków – i późną – po wykryciu wad u poczętego dziecka. Poza tym jest bardzo kosztowna. Dlatego mówimy: STOP in vitro w Polsce! i podejmujemy konkretne działania.

Poniżej znajdziecie rejony, gdzie podjęliśmy akcję „Stop in vitro”, w której wyjaśniamy dlaczego nie powinno wprowadzać się takiego programu. Jednocześnie postulujemy wsparcie dla godziwych i skutecznych metod leczenia niepłodności.

I TY MOŻESZ DZIAŁAĆ!

  • Wydrukuj kartę podpisów pod petycją sprzeciwiającą się finansowaniu in vitro z budżetu miasta Rzeszów.
  • zbierz podpisy – nawet kilka głosów ma znaczenie.
  • podpisaną kartę odeślij lub przekaż na adres: Fundacja Życie i Rodzina, ul. Wolska 84/86 lok. 418, 01-141 Warszawa, z dopiskiem: IN VITRO.

INWESTUJ W WARTOŚCI

Działamy dzięki wsparciu dobrych ludzi. Naszym orężem jest prawda oraz zaangażowanie i odwaga naszych wolontariuszy. Aby walczyć coraz skuteczniej, potrzebujemy środków finansowych.

Scroll to Top